Det talas allt mer om natural horsemanship, och bara på namnet tycker man kanske att man förstår vad det handlar om. Men detta är något som förtjänar en mer grundlig genomgång. Vad innebär det att handskas med sin häst eller sina hästar på ett naturligt sätt?

Natural horsemanship grundas på etologi, som är en forskningsgren där man undersöker djurs beteende. Även om det är under det senaste årtiondet som denna inriktning har blivit populär så är grunderna mycket gamla, faktiskt betydligt äldre än etologiämnet.

Xenofon, som var fältherre och skriftställare i det antika Grekland (ca 43-355 f.Kr.) utvecklade idéer som byggde på att hästar lever i flockar, och att de flyr när de känner sig hotade. För att kunna rida in en häst måste ryttaren få den att känna sig lugn och trygg. För att uppnå detta krävs en förståelse för hur hästar tänker, menade Xenofon.

Under lång tid var Xenofons tankar om hur man på bästa sätt tränar en häst helt bortglömda, men när de fick en renässans var det från ett oväntat håll, nämligen inom westernridning. Det vi idag kallar westernridning var ursprungligen ett mycket spretigt fält, där en del förespråkade strikt disciplin och hårdhänt träning, medan andra ville ta tillvara hästarnas naturliga temperament och instinkter. Denna kunskap har populariserats i bl.a. filmen Mannen som kunde tala med hästar, och i boken som filmen baseras på.

Vi kan alltså tacka westernridningen för att natural horsemanship, eller NH som många entusiaster kallar det, kom tillbaka till ridsporten. Det betyder dock inte att det bara är de som är verksamma inom westernridning som har användning för NH idag. Natural horsemanship kan användas vid träning av hästar inom alla discipliner.

Hästens temperament

En viktig del i natural horsemanship är att anpassa metoderna efter hästens temperament och personlighet. Precis som människor är inte alla hästar stöpta i samma form. Till att börja med kan det vara höger eller vänster hjärnhalva som dominerar. ”Högerhästar” är i större utsträckning styrda av sina instinkter, medan hästar med en dominerande vänsterhjärnhalva kan tänka igenom en situation. Dessutom kan en häst vara introvert, med låg energi, eller extrovert, då den har mer go.

Detta gör att det finns fyra möjliga temperament hos hästar, och alla dessa måste bemötas på olika sätt.